Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Quê hương tuổi nhỏ / Quê hương tuổi nhỏ

Quê hương tuổi nhỏ

kệ & nhạc Nhất Hạnhtải về.mp3 >>

 

Nghe hoa cau quyến rủ
Nắng chiều muộn thoi thóp kêu thành tiếng
Không gian đọng
Cánh chim trắng vọng bên bờ xưa
Cô thôn chiều nổi gió
Áo lụa bay
Cầu ô thước
Sông nước cồn cỏ
Con nghé nhỏ đuổi chạy mặt trời
Tiếng tù và giục giã
Khói sương cơm chiều lửa đỏ
Mái rạ thấp
Tôi ra gọi em về
Nhưng chỉ thấy bốn bề
Hư vô giăng mắc
Nhưng, chỉ thấy bốn bề hư vô.