Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Quê hương tuổi nhỏ / Phổ môn vọng tiếng

Phổ môn vọng tiếng

kệ & nhạc Nhất Hạnh

tải về.mp3 >>

 

Phổ Môn vọng tiếng triều dâng,
Bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen.
Cam lồ một giọt tưới lên,
Xuân về trên khắp mọi miền núi sông.

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.