Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Pháp ca dòng suối trong / Trái trăng vàng ửng chín

Trái trăng vàng ửng chín

Lời: thầy Làng Mai - phổ nhạc: sư cô Chân Không
Tải về.mp3

Trái trăng vàng ửng chín

Mây bạc thong dong đi

Chắp tay sen búp nở

Nụ hé cánh từ bi

 

Bụt hiện hoa hàm tiếu

Pháp ca dòng suối trong

Ta Bà thành Tịnh Độ

Đầu núi áng mây hồng.