Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Pháp ca dòng suối trong / Tải mp3 CD Pháp ca dòng suối trong

Tải mp3 CD Pháp ca dòng suối trong

Ba sự quay về

Lời & nhạc: Nhất Hạnh

Ba su quay ve.mp3 — MP3 audio, 3,586 kB (3,672,505 bytes)

Chân dung

Thơ & nhạc: Nhất Hạnh

Chan Dung.mp3 — MP3 audio, 5,923 kB (6,065,740 bytes)

Dậy đi chú tiểu

thơ Nhất Hạnh nhạc Anh Việt

Day Di Chu Tieu.mp3 — MP3 audio, 3,608 kB (3,695,493 bytes)

Đại trượng phu

thơ & nhạc Nhất Hạnh

Dai Truong Phu.mp3 — MP3 audio, 2,157 kB (2,209,648 bytes)

Đêm nguyện cầu

thơ & nhạc Nhất Hạnh

Dem Cau Nguyen.mp3 — MP3 audio, 7,911 kB (8,101,619 bytes)

Hải đảo tự thân

kệ & nhạc: Nhất Hạnh

Hai Dao Tu Than.mp3 — MP3 audio, 3,240 kB (3,318,494 bytes)

Thiền sinh ru nội kết

thơ Nhất Hạnh nhạc Chân Không

Thien Sinh Ru Noi Ket.mp3 — MP3 audio, 5,292 kB (5,419,993 bytes)

Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt

thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt

Tho Tung Om Mat Troi Tung Hat.mp3 — MP3 audio, 4,803 kB (4,919,278 bytes)

Tiếng chuông chùa cổ

Thơ & nhạc Thầy Làng Mai

Tieng Chuong Chua Co.mp3 — MP3 audio, 2,287 kB (2,342,559 bytes)

Trái trăng vàng ửng chín

Lời: thầy Làng Mai - phổ nhạc: sư cô Chân Không

Trai Trang Vang Ung Chin.mp3 — MP3 audio, 2,655 kB (2,718,723 bytes)

Uyên nguyên

Thơ & nhạc: Nhất Hạnh

Uyen Nguyen.mp3 — MP3 audio, 4,854 kB (4,971,105 bytes)