Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Hãy gọi đúng tên tôi / Thiền sinh ru nội kết

Thiền sinh ru nội kết

thơ Nhất Hạnh
nhạc Chân Không

Thiền sinh ru nội kết

Mưa rơi nhè nhẹ bên trời
Lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng
Ngủ đi nội kết mông lung
Để cho hơi thở mấy từng vào ra
Sớm khuya gieo hạt từ hòa
Mai này lòng đất nở hoa cho đời
Ngủ đi nội kết ta ơi
Ngày mai chuyển hóa cho đời thương nhau.

>tải về>