Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đã về đã tới

Đã về đã tới

           
           Chánh niệm - Tiếng nói của tuổi trẻ.
 
Cuộc đối thoại giữa Giáo sư Trịnh Xuân Thuận với Sư Ông Làng Mai về tâm không phân biệt
(khóa tu 21 ngày - tháng 6.2012 tại Làng Mai, Pháp)

Khoá tu Nấu ăn trong chánh niệm

tại xóm Mới, Làng Mai
(từ ngày 31/5 - 7/6/2017)
>
Trang Nhà Làng Mai là một ngôi chùa điện tử. Nơi ấy các vị thân hữu của Làng Mai có thể đến thăm viếng, nghe pháp thoại, tụng kinh, dự pháp đàm, ngồi thiền, tụng giới, hát thiền ca và trao đổi kinh nghiệm tu học. Tại ngôi chùa điện tử này, chúng ta thực tập chánh tư duy và chánh ngữ, mọi tư tưởng và lời nói đều đi về hướng hiểu biết và thương yêu, khuyến khích nhau đi tới trên đường chuyển hóa và trị liệu, cho bản thân cũng như cho gia đình và xã hội (đọc thêm) . Xin chân thành cảm tạ các vị thân hữu có nhã ý muốn đóng góp về kỹ thuật hay tài chính cho ngôi chùa điện tử của chúng ta càng ngày càng phục vụ hữu hiệu. banbientap@langmai.org