Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Cổng tam quan / Sinh hoạt Tăng thân / Sinh hoạt năm 2016

Sinh hoạt năm 2016

Làng Mai đến Dreamforce 2016

(từ ngày 04 - 07 tháng 10 năm 2016, tại Moscone Center, San Francisco, Mỹ)

Làng Mai đến Dreamforce 2016 - Xem thêm

Thông điệp Ngày Tiếp nối

(Mừng ngày Tiếp nối của Sư Ông Làng Mai - 11.10.2016)

Thông điệp Ngày Tiếp nối - Xem thêm

Sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Ghi chép của đoàn cứu trợ - chương trình "Giọt nước cánh chim" tại miền trung

Sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ - Xem thêm