Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Cổng tam quan / Thông bạch, đề nghị

Thông bạch, đề nghị

Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài

Ghi chép của Ban Thị giả ngày thứ hai Sư Ông trở về Tổ đình Từ Hiếu và những ngày tiếp theo ở Việt Nam.

Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài - Xem thêm

Thông tin sức khỏe Sư Ông Làng Mai

Cập nhật về tình trạng sức khỏe và sự thực tập cầu nguyện cho Sư Ông Làng Mai

Thông tin sức khỏe Sư Ông Làng Mai - Xem thêm

Thông bạch về thiền sư Khương Tăng Hội

Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh về thiền sư Khương Tăng Hội - ngày 18.08.2006

Thông bạch về thiền sư Khương Tăng Hội - Xem thêm

Thông Bạch Đầu Thế Kỷ

Thông Bạch Đầu Thế Kỷ của Thiền Sư Nhất Hạnh - Ngày 04 .12.1999

Thông Bạch Đầu Thế Kỷ - Xem thêm

Phật giáo dân tộc - Đạo Bụt hiện đại

Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh - Phật giáo dân tộc - Đạo Bụt hiện đại - 2002

Phật giáo dân tộc - Đạo Bụt hiện đại - Xem thêm

Thông bạch kỉ niệm 150 năm khai sơn tổ đình Từ Hiếu

Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh nhân dịp kỉ niệm 150 năm khai sơn tổ đình Từ Hiếu - ngày 01.01.1996

Thông bạch kỉ niệm 150 năm khai sơn tổ đình Từ Hiếu - Xem thêm

Tiếng Chuông và bước Chân

Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh - Tiếng Chuông và bước Chân - ngày 16.11.1996

Tiếng Chuông và bước Chân - Xem thêm

Phát triển trong chánh niệm

Thông điệp cho Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2011

Phát triển trong chánh niệm - Xem thêm

Ăn mừng 1000 năm Thăng Long

Đề nghị của thiền sư Nhất Hạnh về cách thức ăn mừng Một Ngàn Năm Thăng Long

Ăn mừng 1000 năm Thăng Long - Xem thêm

Thông bạch về Trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan

Thông bạch của đạo tràng Mai Thôn về trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan - 2007

Thông bạch về Trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan - Xem thêm

Tùng hạ tại gia

Cùng tham dự tu tập và chuyển hóa trong khóa tu mùa đông

Tùng hạ tại gia - Xem thêm

THÔNG BẠCH