Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Cổng tam quan / Lịch trình khóa tu / Lịch Trình Tu Học Tăng Thân Thuyền Từ năm 2013

Lịch Trình Tu Học Tăng Thân Thuyền Từ năm 2013

Lịch Trình Tu Học Tăng Thân Thuyền Từ năm 2013

Các ngày quán niệm Thuyền Từ và MPCF từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều,

các nửa ngày quán niệm MPCF từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều,
tại Unitarian Universalist Congregation of Fairfax (UUCF),
2709 Hunter Mill Road, Oakton, VA 22124

Liên lạc: chị Chân Minh Đức (301) 589-8234

MPCF: (703) 938-1377

Tháng 1:

 • 5 Lễ Truyền Năm Giới (Sanctuary) và Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 12 Nửa Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 • 26 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 

Tháng 2:

 • 2 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 9 Nửa Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 • 22-24 Khoá Tu MPCF ở Claymont Court, WVa - bằng Anh Ngữ

Tháng 3:

 • 2 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 16 Nửa Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 • 22-25 Khoá Tu Thuyền Từ ở Claymont Court, WVa

 • 30 Ngày Quán Niệm ở Baltimore - bằng Anh Ngữ

Tháng 4:

 • 6 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 13 Ngày Quán Niệm ở Philadelphia - bằng Anh Ngữ

 • 20 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

Tháng 5:

 • 4 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ ở chùa Hoa Nghiêm, 9111 Backlick Road, Fort Belvoir, Virginia 22060

 • 11 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 • 24-26 Khoá Tu MPCF ở Claymont Court, WVa - bằng Anh Ngữ

Tháng 6:

 • 1 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 11 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 

Tháng 7:

 • 6 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 20 Nửa Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Sanctuary)

 • 27 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 

Tháng 8:

 • 3 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 17 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 • 24 Nửa Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 

Tháng 9:

 • 30 tháng 8 - 2 tháng 9 Khoá Tu Thuyền Từ ở Claymont Court, WVa

 • 14 Nửa Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Sanctuary)

 • 28 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 

Tháng 10:

 • 5 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 18-20 Khoá Tu MPCF ở Claymont Court, WVa - bằng Anh Ngữ

 • 26 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 

Tháng 11:

 • 2 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 9 Ngày Quán Niệm ở Philadelphia - bằng Anh Ngữ

 • 16 Nửa Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 • 30 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 

Tháng 12:

 • 7 Ngày Quán Niệm Thuyền Từ (Chapel)

 • 13-18 Khoá Tu MPCF ở Claymont Court, WVa - bằng Anh Ngữ

 • 21 Ngày Quán Niệm MPCF - bằng Anh Ngữ (Chapel)

 

Khoá Tu Thuyền Từ ở Claymont Court, WVa:

 • 22-25 Tháng Ba năm 2013

 • 30 tháng 8 - 2 Tháng Chín năm 2013

 

Khoá Tu MPCF ở Claymont Court, WVa: (bằng Anh Ngữ)

 • 22-24 Tháng Hai năm 2013

 • 24-26 Tháng Năm năm 2013

 • 18-20 Tháng Mười năm 2013

 • 13-18 Tháng Mười Hai năm 2013