Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Cổng tam quan / Lịch trình khóa tu / Chương trình hoằng pháp của Thầy năm 2011

Chương trình hoằng pháp của Thầy năm 2011

Làng Mai, Pháp
26/11/2010 – 26/02/2011:     Khóa tu An Cư Kết Đông 2010 -2011
19/02 – 25/02:                     Đại Giới Đàn “Lắng Nghe”
28/2 – 3/3:                          Khóa tu tiếng Pháp
10/6 – 17/6:                        Khóa tu cho người Xuất sĩ
07/7 – 04/8:                        Khóa tu mùa hè
Tháng 11/2011 – 02/2012:    Khóa tu An Cư Kết Đông 2011 - 2012

Châu Á
25/3 – 31/3:     Khóa tu 5 ngày tại Thái Lan về áp dụng tâm lý học Phật giáo
07/4 – 23/4:     Hoằng pháp tại Đài Loan (Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng)
23/4 – 07/5:     Hoằng pháp tại Nhật (Kyoto, Yokohoma, và Tokyo)
08/5 – 10/5:     Ngày Quán Niệm tại Hồng Kông

Châu Âu
16/5 – 21/5:    Khóa tu cho người Đức tại EIAB
22/5:              Ngày Quán Niệm ở Waldbroel
24/5 – 29/5:    Khóa tu cho người Hà Lan tại EIAB

Canada
08/8 – 13/8:     Khóa tu gia đình ở Vancouver, Canada
14/8:               Pháp thoại công cộng ở Vancouver, Canada

Mỹ
19/8 – 24/8:     Khóa tu gia đình ở YMCA Rockies, Colorado Mỹ
27/8:               Pháp thoại công cộng ở Denver, Colorado
03/9:               Pháp thoại công cộng ở Pasadena, California
04/9:               Ngày Quán Niệm ở tu viện Lộc Uyển, California
06/9 – 11/9:     Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Lộc Uyển
16/9 – 20/9:     Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Lộc Uyển
25/9:               Ngày Quán Niệm ở tu viện Lộc Uyển
28/9 – 01/10:   Khóa tu gia đình ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
02/10:             Ngày Quán Niệm ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
05/10 –10/10:  Khóa tu gia đình ở tu viện Bích Nham, New York
14/10 – 15/10: Pháp thoại công cộng và ngày Quán Niệm tại New York (Omega)
16/10:             Ngày Quán Niệm ở tu viện Bích Nham
19/10:             Pháp thoại tại Capitol Hill (dành riêng cho dân biểu, thượng nghị sĩ và nhân viên quốc hội)
21/10 – 22/10: Khóa tu cho dân biểu, thượng nghị sĩ, nhân viên và gia đình.