Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Cổng tam quan / Lịch trình khóa tu / khóa tu hướng dẫn bởi giáo thọ từ Làng Mai 2011

khóa tu hướng dẫn bởi giáo thọ từ Làng Mai 2011

Tháng 3:
05/3 – 12/3:    Khóa tu Thiền tập và Sức khỏe (Chùa Cam Lộ)
08/3 – 20/3:    Khóa tu người trẻ (phong trào Wake Up) tại Anh

Tháng 4:
08/4 – 10/4:    Khóa tu thể thao
16/4 – 23/4:    Khóa tu người trẻ (phong trào Wake Up) tại Pháp
22/4 – 26/4:    Khóa tu người trẻ (phong trào Wake Up) tại Ý
23/4 – 29/4:    Khóa tu người trẻ (phong trào Wake Up) tại EIAB, Đức
26/4 – 10/5:    Khóa tu và pháp thoại công cọng tại Ái Nhĩ Lan (Ireland)
27/4 – 12/5:    Khóa tu cuối tuần và khóa tu cho tăng thân tại Ý

Tháng 5:
08/5 – 10/5:    Khóa tu tại Tây Ban Nha (Spain)
12/5 – 15/5:    Khóa tu cuối tuần tại Tô Cách Lan (Scotland)    
13/5 – 16/5:    Khóa tu tại Thụy Sĩ
20/5 – 24/5:    Khóa tu tại Do Thái (Israel)
30/5 – 05/6:    Khóa tu gia đình tại Anh
06/8 – 13/8:    Khóa tu thiền tập và sức khỏe (chùa Từ Nghiêm)

Tháng 9:
12/9 – 16/9:    Khóa tu cho người Quaker tại Anh (UK)
22/9 – 06/10:  Khóa tu cuối tuần và khóa tu cho tăng thân tại Ý

Tháng 10:           Khóa tu tại Ái Nhĩ Lan
22/10 – 29/10:     Khóa tu người trẻ (phong trào Wake Up) tại EIAB, Đức

Và những khóa tu quanh năm cho tăng thân tại các tỉnh ở Pháp.


Tu Viện Lộc Uyển
23/3 – 27/3:        Khóa tu cho người trẻ 18 – 35 tuổi (phong trào Wake Up)
22/4 – 24/4:        Thiền tập & khóa tu cho sinh viên đại học và người làm trong ngành giáo dục.
15/6 – 19/6:        Cắm trại tu tập cho tuổi teen 13 – 19 tuổi
29/6 – 03/7:        Khóa tu gia đình mùa hè cho trẻ em, teen, cha mẹ và ông bà
Tháng 9 & 10:     Các khóa tu ở Mỹ với Thầy
16/9 – 20/9:        Khóa tu bằng tiếng Việt
Tháng 11 – 02/2012:    Khóa tu An Cư Kết Đông 2011 - 2012

Tu viện Bích Nham
04/ 4 – 27/ 5:         Khóa tu Tiếp Hiện
03/5 – 25/5:           Hoằng pháp ở Canada
08/6 – 12/6:           Khóa tu cho người trẻ (tiếng Anh)
15/6 – 19/6:           Khóa tu cho người Việt
03/7 – 10/7:           Khóa tu cho gia đình
Tháng 9 & 10:       Các khóa tu ở Mỹ với Thầy
Tháng 12:             Khóa tu cuối năm  (Holiday retreat)
Tháng 11 – 02/2012:    Khóa tu An Cư Kết Đông 2011 - 2012

Tu viện Mộc Lan
18/6 – 21/6:                Khóa tu cho Gia Đình Phật Tử Miền Tịnh Khiết (18 đơn vị)
06/7 – 10/7:                Khóa tu Mùa Hè
Tháng 9 & 10:             Các khóa tu ở Mỹ với Thầy
29/12 – 02/01/2012:     Khóa tu cuối năm  (Holiday retreat)
Tháng 11 – 02/2012:    Khóa tu An Cư Kết Đông 2011 - 2012