Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Cổng tam quan Lịch trình khóa tu Sinh hoạt của tăng thân Làng Mai 2013 Lịch sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai năm 2013

Lịch sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai năm 2013


Các khóa tu tổ chức tại Làng Mai


07.11.2012 – 08.02.2013: Khóa tu An Cư Kiết Đông 2012 – 2013 tại Làng
21/12/2013  tới 04/01/2013: Chistmas và Tết tại Làng
09.02.2013 – 15.02.2013: Tết Quý Tỵ
17.02.2013 - 23.02.2013: Khóa tu xuất sĩ tại Làng
06.03.2013 – 24.05.2013: Khóa tu mùa Xuân tại Làng
15.03.2013 – 22.03.2013: Khóa tu Tiếng Pháp tại Làng
21.04.2013 – 28.04.2013: Khóa tu Sức Khỏe tại xóm Thượng và Xóm Hạ
06.07.2012 – 03.08.2012:  Khóa tu mùa Hè tại Làng03.04.2013 – 29.05.2013
Hoằng pháp tại Châu Á


Tại Thái Lan
Chi tiết xin ghé trang:
www.thaiplumvillage.org

Thứ Tư, 03.4.2013: Triển Lãm Thư Pháp của Sư Ông về Nghệ Thuật sống chánh niệm

Thứ Năm, 04-08.4.2013: Khóa tu Đạo đức học ứng dụng tại Viện Đại Học Hoàng Gia MahaChulalongkornrajavidyalaya (MCU), Ayutthaya

Thứ Ba, 09.4.2013: Pháp thoại công cộng tại Bangkok; Địa điểm: Royal Paragon Hall, Siam Paragon

Thứ Bảy, 13-17.4. 2013: Khóa tu dành cho gia đình Địa điểm: Khaoyai Kirithantip Resort, Nakhonratchasima
Wake Up cho người trẻ; Địa điểm: Khaoyai Kirithantip Resort, Nakhonratchasima (Ngôn ngữ chính: Thái và Anh)

Chủ Nhật 28.4.2013: Offering Ceremony tại trung tâm Làng Mai Thái Lan

Thứ hai 29.4.2013:  Lễ truyền đăng cho khoảng 20 vị giáo thọ mới.

 

Tại Hàn Quốc - Korea

Thứ Sáu, 03.05.2013: Họp báo
Thứ Bảy, 04.05.2013: Pháp thoại công cộng tại Seoul
Chủ Nhật, 05.05.2013: Một ngày quán niệm tại Seoul
Thứ Ba, 07.05.2013: Pháp thoại công cộng tại Seoul (Bongun sa temple)
Thứ Năm, 09.05.2013: Khóa tu 5 ngày

If you would like to have more information on the tour, please contact Sr. Tue Nghiem at tnhasiatour@gmail.com. The last day to register for Korea tour is April 15, 2013. The cancellation policy for Korea tour is as follows: Before March 15, 2013, the cancellation fee is 150USD. After March 15th, the cancellation fee is 30% of the total cost. After April 1st, the cancellation fee is 50% of the total cost. To register for Korea tour, please visit www.pvretreats.org.

 

Tại Hongkong
Chi tiết xin ghé trang http://www.pvfhk.org

Thứ Bảy, 18.05.2013:Một ngày quán niệm dành cho giáo chức
Chủ Nhật, 19.05.2013: Lễ Phật Đản và Ngày quán niệm tại Học Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Á  (AIAB)
Thứ Tư, 22.05.2013: Khóa tu 5 ngày
Thứ Hai, 27.05.2013: Pháp thoại công cộng
Thứ Tư, 29.05.2013: Ngày quán niệm cho Chuyên viên chăm sóc sức khỏe

 


02.06.2013 – 16.06.2013:
Hoằng pháp tại EIAB


Chi tiết xin ghé thăm http://eiab.eu
02.06.2013: Pháp thoại công cộng
04.06.2013 – 09.06.2013: Khóa tu cho người Hòa Lan                     
11.06.2013 – 16.06.2013: Khóa tu cho người Đức

 


Hoằng Pháp tại Bắc Mỹ:

Xin xem thêm chi tiết ở www.tnhtour.org

11.8 – 16.8: Khóa tu cho ngành giáo dục, đại học Brock, Ontario, Canada
17.08: Pháp thoại công cộng ở Toronto, Canada
25.8 – 30.8: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Bích Nham, Pine Bush
01.09: Ngày Quán Niệm ở tu viện Bích Nham, Pine Bush
07.09: Pháp thoại công cộng ở New York
12.09: Ngày Quán Niệm ở Park Plaza Hotel, Boston
14.09: Pháp thoại công cộng ở Trinity Church, Boston
15.09: Đi cho hòa bình – peace walk ở Boston
19.09 – 22.9: Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
24.09 – 29.9: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
29.09: Ngày Quán Niệm ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
04.10 – 08.10: Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
11.10 – 16.10: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
19.10: Pháp thoại công cộng ở Pasadena Civic Auditorium, Pasadena
20.10: Ngày Quán Niệm ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
26.10: Pháp thoại công cộng ở Paramount Theatre, Oakland
27.10: Ngày Quán Niệm tiếng Việt ở tu viện Kim Sơn, Watsonville

 


Hoằng Pháp Châu Âu:

(Ban Giáo Thọ)

28.02 – 15.03: Khóa tu tại Do Thái (Israel)
30.03 – 01.04: Khóa tu tại Nantes
04.04 – 07.04: Khóa tu tại Tô Cách Lan (Scotland)
26.04 – 13.05: Khóa tu và chuyến đi Wake Up tại Ái Nhĩ Lan (Ireland)
03.05 – 06.05: Anh (khóa tu cho người đã thọ giới Tiếp Hiện)
04.05 – 12.05: Khóa tu tại Alsace
07.05 – 13.05: Khóa tu tại Ile à Bas
17.05 – 20.05: Khóa tu tại Bỉ

 


Hoằng Pháp Châu Á:

(Ban Giáo thọ)

20.03 – 25.03: Khóa tu gia đình ở Singapore
30.03: Ngày Wake Up ở Malaysia
31.03: Ngày Quán Niệm ở Malaysia


Lịch sinh hoạt của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris
Xin vào trang nhà: www.maisondelinspir.over-blog.com

Lịch sinh hoạt của Tu viện Lộc Uyển
Xin vào trang nhà:  www.deerparkmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Bích Nham
Xin vào trang nhà của tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Mộc Lan
Xin vào trang nhà của tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Lịch sinh hoạt của Trung Tâm Làng Mai Thái Lan
Xin vào trang nhà:  www.thaiplumvillage.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức
Xin vào trang nhà: www.eiab-maincampus.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Á tại Hong Kong
Xin vào trang nhà: www.pvfhk.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Nhập Lưu tại Úc
Xin vào trang nhà: www.nhapluu.blogspot.fr