Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Cổng tam quan / Giới thiệu Làng Mai / Địa chỉ liên lạc của Làng Mai và các trung tâm

Địa chỉ liên lạc của Làng Mai và các trung tâm

Trang thông tin điện tử của Làng Mai:

Tiếng Anh: www.plumvillage.org
Tiếng Việt: www.langmai.org

 

Chùa Pháp Vân

Sơn Thượng
Le Pey 24240 Thenac , France
Tel.: +( 33) 5.53.58.48.58
Fax.: +( 33) 5.53.58.49.17

 

Sơn Hạ
Fontagnane 24240 Puyguilhem , France
Tel.: +( 33) 5.53.22.88.89
Fax.: +( 33) 5.53.22.88.90
 

 

Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới
13 Martineau, 33580 Dieulivol, France
Tel.: +( 33) 5.56.61.66.88
Fax.: +( 33) 5.56.61.61.51

 

Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ
Meyrac 47120 Loubes-Bernac, France
Tel.: +( 33) 5.53.94.75.40
Fax.: +( 33) 5.53.94.75.90
 

 

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ
(Maison de l’inspir)
7 allée des Belles Vues,
93160 Noisy le Grand, Paris
Tel: 09 51 35 46 34
 

 

Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
(European Institute of Applied Buddhism - EIAB)
Schaumburgweg 3, D-51545 Waldbröl, Germany
Tel: +49 (0) 2291 907 1373

Trang nhà: www.eiab.eu

 

Tu viện Bích Nham
(Blue Cliff Monastery)
03 Mindfulness Road,
Pine Bush, NY 12566, USA
Tel:  +(1) (845) 213-1785
Fax: + (1) (845) 733-6368
 
 
Tu viện Lộc Uyển
(Deer Park Monastery)
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA
Tel: +(1) (760) 291-1003 ext 100
Fax: +(1) (760) 291-1010

Trang nhà: www.deerparkmonastery.org

Tu viện Mộc Lan
(Magnolia Grove Meditation Practice Center)
123 Towles Road,  Batesville,
MS 38606, USA
Tel: +(1) (662) 563-0956
 

Trang nhà: http://magnoliagrovemonastery.org/

Liên lạc với Làng Mai ở châu Á

Tại Việt Nam:
 
Chùa Từ Hiếu
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Từ Hiếu: 054 3 886 991

Email: tuhieu.dtc@plumvillageasia.org

Ni Xá Diệu Trạm - Tổ Đình Từ Hiếu
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Diệu Trạm: 054 3 931 556 – 054 3 931 558

 

Tại Hồng Kông:

Viện Phật Học Ứng Dụng châu Á

(Asian Institute of Applied Buddhism - AIAB)

Chùa Trúc Lâm
(Chu Lam Ching Yun) (quý thầy)
House No 41 Ngnong Ping Village,
Lantau Island, Hong Kong

Tel: +(852) 2985-5033

 
Chùa Liên Trì
(Lotus Pond Temple) (quý sư cô)
Ngnong Ping Village,
Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5281
Fax: +(852) 3012-9832
Trang nhà: www.pvfhk.org

 

Tại Thái Lan:

Làng Mai Quốc Tế Thái Lan
(Thai Plum Village International Practice Center)

174/176  Moo 7,  Ban Sanamsai,
Tambon Phongtalong,  PakChong,
Nakhonratchasima 30130
Thailand

Xóm Trời Quang ( Clear Sky Hamlet)

Email: clearsky.office@plumvillageasia.org

 
Xóm Trăng Tỏ (Bright Moon Hamlet)
Email văn phòng: visitus@thaiplumvillage.org
Tel: (+66) 943830443.
 

Liên lạc với Làng Mai ở châu Úc

Thiền viện Nhập Lưu:
221 Maria’s Lane, Beaufort, Victoria
Postal address: PO Box 10, Beaufort
VIC 3373 Australia
Tel: (03) 5349 2678 or 0402 924 800